Ako ozón chráni pred nakazením sa koronavírusom?

koronavirus
  • Dezinfikciou priestorov s veľkou koncentráciou a frekvenciou obyvateľstva, ktorí majú afinitu (najväčší predpoklad) toto ochorenie dostať – ľudia s nízkou imunitou, a to ľudia starší (60 - 80 rokov) a ľudia chorí. Ide o domovy pre seniorov, nemocnice, čakárne v ambulanciách, lekárne, jedálne, …
  • Ďalej dezinfekciou hromadných dopravných prostriedkov, verejných priestorov – kiná, divadlá, reštaurácie, školy, škôlky, kancelárie, …
  • Dezinfekciou vlastných domácností tiež zabránite prenosu a šíreniu vírusov a koronavírusu.

Začnite sa chrániť pred koronavírusom ihneď!

Objednať generátor ozónu!

Prečo ozón chráni pred nakazením sa koronavírusom?

  • Ozón je najsilnejšie oxidačné činidlo (oxidant) až 50x účinnejší ako chlór (Cl) a niekoľko stokrát, ako najčastejšie používané dezinfekčné prostriedky na báze chlóru.
  • Ozón je v súčasnosti jeden z najúčinnejších dezinfekčných prostriedkov, zabíja rôzne patogény vrátane koronavírusu v priebehu niekoľkých sekúnd. Neexistujú žiadne vírusy, baktérie, plesne a huby, ktoré by odolali ozónu. Na ozón nemôže vzniknúť resistencia (patogény sa časom nestanú odolné) - je to dané jeho spôsobom likvidácie patogénov
  • Ozón nespôsobuje žiadne alergické či dýchacie problémy u ľudí, ktoré môžu vytvárať chemické dezinfekčné prostriedky. Je jednoducho súčasťou ovzdušia.
  • Po ošetrení miestnosti ozónom jeho sila pretrváva i naďalej v takej koncentrácii, že je schopný i niekoľko dní negatívne pôsobiť na mikroorganizmy vrátane koronavírusu.
koronavirus

Vplyv ozónu na vírusy a koronavírusy

koronavirus

Vírusy sú malé, nezávislé častice postavené z kryštálov a makromolekúl. Na rozdiel od baktérii sa množia len v hostiteľskej bunke, kde transformujú (pretvárajú) cudzí proteín na vlastný. Ozón ničí vírusy difúziou (prenikaním) cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej RNA. Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidy (proteínový obal s uloženou genetickou informáciou), alebo vonkajšiu proteínovú schránku oxidáciou DNA (deoxyribonukleová kyselina) alebo RNA (ribonukleová kyselina) a tým narúša štruktúru mikroorganizmu. Tým sa vírusy ničia.

Objednávkový formulár